PERSONÁL

Dr. Muravölgyi László - V roku 2015 ,,Veterinár roka”

V roku 1978 som ukončil štúdium na Univerzite veterinárskeho lekárstva. Po štúdiách som sa zaoberal liečením veľkých hospodárskych zvierat. V roku 1983 som upriamil pozornosť na veterinárnu starostlivosť o psi, o mačky a o iné drobné zvieratá. Bolo to obdobie, keď som sám vlastnil prvého novofoundlandského psa. V tomto období bola zdravotná starostlivosť malých zvierat ešte v detských topánkach. 

V roku 1986 som obdržal druhý diplom – špecialista (odborník) veterinárnej medicíny. 

Veľa štúdia, sebavzdelávania, ďalšie vzdelávania (školenia) i študijné cesty mi pomohli v rozvoji mojich odborných vedomostí. Od toho času som pravidelným účastníkom a prednášateľom na domácich i medzinárodných odborných konferenciách usporiadaných domácimi i zahraničnými organizáciami. 

V súčasnosti vlastním dvoch osvojených psov, slepého strážneho psa Gaspara a Punta - bojovného nemeckého pinča.

Dr. Muravölgyi Zsuzsanna - v roku 2013 ,,Mladý veterinár roka”

V roku 2008 som úspešne ukončila štúdium veterinárneho lekárstva na fakulte veterinárskeho lekárstva Univerzity Svätého Štefana v Budapešti. Prakticky som sa vrodila do tohto povolania. V stopách mojich rodičov (veterinárov) sa môžem zaoberať tým, čo môjmu srdcu je najbližšie - liečbou zvierat. Po obdržaní diplomu som nastúpila na výkon praxe k svojmu otcovi, s ktorým som pracovala na dvoch farmách pre hovädzí dobytok a súčasne aj vo veterinárnej klinike malých zvierat. V roku 2011 som trávila 3 mesiace na Berlínskej Veterinárnej Univerzite - na chirurgii malých zvierat, kde som úspešne rozšírila svoje odborné vedomosti a zároveň som mala možnosť občerstviť znalosti z nemeckého jazyka.

V decembri v roku 2014 sa narodila moja dcéra. 

V rokoch 2013-2015 som ukončila štúdium odborného veterinára pre prežúvavcov a v novembri 2015 mi bol udelený aj druhý diplom. 

Aj doma ma obklopujú moji miláčikovia: psi Mázli, Yoda , Alfi a cicka Szittyó.

Dr. Danó Éva

Od malička je starosť o zvieratá mojou náruživosťou. Už počas štúdia na všeobecnej základnej škole sa sformulovala vo mne myšlienka o možnosti liečenia zvierat. Toto moje rozhodnutie počas ďalších rokov sa vo mne utvrdzovalo a preto s pýchou a radosťou som v roku 2013 prevzala po ukončení štúdia na fakulte veterinárskeho lekárstva Univerzity Svätého Štefana diplom.

Už v útlom veku som mala spojitosť s veterinárnou klinikou ,,OKAVANGO”. V mojej mladosti ako starostlivý vlastník zvierat, neskoršie ako poslucháč počas odborných cvičení som tu trávila veľa času. Po ukončení univerzity sa mi naskytla príležitosť stať sa súčasťou súdržného, odborného tímu, ktorý v rodinnej nálade a neúnavne pracuje na liečení domácich miláčikov a vynakladá nezištné výkony na ich zdravotné ošetrenie.

Od skončenia univerzity pracujem vo veterinárnej klinike ,,OKAVANGO” a zúčastňujem sa aj veterinárnej starostlivosti na dvoch fariem pre hovädzí dobytok.

Mojim domácim spoločníkom v súčasnosti je kocúrik - kastrát, ktorého som adoptovala pred piatimi rokmi, odkedy mi prináša veľa chvíle veselosti a radosti do všedných dní.

Dr. Vágó Tamás

V roku 2013 som ukončil štúdium na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Vďaka svojim rodičom som už v detskom veku obľúbil prírodu a zvieratá. Keď som si uvedomil, že nebude zo mňa profesionálny futbalista, už nebolo ďalej otázkou, čím chcem byť a moje predsavzatie som aj uskutočnil.  

Po ukončení štúdia som začal pracovať ako štátny veterinárny lekár napriek tomu, že som už vtedy vedel, čím sa naozaj chcem zaoberať – jedine liečením zvierat. 

Od novembra 2015 pracujem na veterinárnej klinike ,,Okavango Kisállat Szakrendelő”. Doma máme troch psov: Luckyko - vlčiaka, Ginu a Kyru – nemeckých stavačov.

Dr. Eördögh Réka

V roku 2009 som absolvovala Vysokú školu veterinárskeho lekárstva v Budapešti.

Počas štúdia som strávila rok na Univerzite veterinárnych vied Freie Universität v Berlíne. Tu som sa učila základy očného lekárstva od medzinárodne uznávaného veterinárneho oftalmológa. Po ukončení štúdia som niekoľko krát strávil dlhší čas s rôznymi štipendiami na univerzite v Berlíne a od roku 2012 som sa stala členom Oddelenia oftalmológie na Veterinárskej univerzite vo Viedni.

Okrem dennej klinickej práce som sa zúčastnila aj vzdelávania a výskumu. Výsledky môjho výskumu boli prezentované na medzinárodných konferenciách (ECVO, EFVO, FVO) a publikované v najdôležitejšej očnej odbornej časopise (Veterinary Ophthalmology).

V lete roku 2016 som sa sťahovala domov a svojou prácou by som chcela poskytnúť medzinárodne očakávanú očnú starostlivosť. Pracujem na niekoľkých partnerských klinikách, ako je Okavango Kisállat Szakrendelő v Komárome. Po dohodnutí sa na termíne organizujeme pracovný postup očnej klinickej ordinácie.

Počas našej spolupráce sme dokázali úspešne zvládnuť komplikované očné ochorenie mnohých pacientov.

Mandel Gézáné, Stefi

Na začiatku som navštevovala našu veterinárnu kliniku s rodinným miláčikom - boxerom Falcom. 

Počas veterinárnej starostlivosti o nášho boxera som vybudovala vzťah aj k ostatným zvieratám a napokon som sa rozhodla uchádzať o prácu asistentky v tejto klinike. 

Od roku 2002 pracujem vo veterinárnej ambulancie ako asistentka. 

Mám rada všetky zvieratá, môže to byť pes, mačka, fretka...…Napĺňa ma, keď majitelia malých miláčikov odchádzajú od nás spokojní a že som i ja súčasťou ich spokojnosti . Počas práce veľmi rada komunikujem s majiteľmi zvierat, našla som medzi nimi veľa nových priateľov a známostí. So svojimi spolupracovníkmi aj po práci ako aj vo voľnom čase radi organizujeme spoločné programy do ktorých zapájame aj našich rodinných príslušníkov.

Pre mňa je výsostne dôležitá ochrana zvierat. Môj manžel je predsedom zveroochranárskej spoločnosti Rex Komárom. Tak spolok, ako aj naša klinika pracujú veľa a aktívne v prospech ochrany zvierat. Moje deti, vnuk majú radi zvieratká, potvrdzuje túto skutočnosť, že i v súčasnosti štyria psíci – naši fešáci žijú s nami vo veľkej pohode.

Radicsné Füssy Éva

Vo veterinárnej klinike ,,Okavango Kisállat Szakrendelő” pracujem od roku 2004. Je to zároveň moje prvé pracovisko.

Je to pracovisko, ktoré som si želala, na ktorom môžem pracovať v čistote a v usporiadaných pomeroch. Je veľmi hrejivým pocitom, že môžem pomáhať chorým zvieratám, veď oni nedokážu povedať, čo ich trápi. Moja dcérka od malička vyrastala v prostredí milovníkov zvierat, čo môžem ďakovať našej klinike, lebo ja sama som v mladom veku nechovala zvieratá. 

Moji kolegovia nie sú len spolupracovníci ale aj priatelia, sú mi širšou rodinou v ktorej spolupráca vždy funguje. 

Uznanie a spokojnosť majiteľov a chovateľov ma napĺňa dobrým pocitom a posilňuje vo mne pocit radosti v tejto práci a v kolektíve.

Ungár Istvánné, Edit

V roku 1983 som skončila štúdium ako veterinárny odborný asistent. 

Pracovať som začala pod vedením Dr. Muravölgyi László na farme pre dojnice v Komárome a kratší čas som mu asistovala aj v jej v tom čase založenej veterinárnej ambulancie. Pestujem od malička vynikajúci vzťah k zvieratám. Vždy som vlastnila aj doma zvieratá, psi a aj mačky. Po dlhej odluke ma opäť naplňuje radosť, že znovu môžem pracovať na tejto klinike, kde vysoko kvalifikovane, svedomite a láskavým prístupom vykonáva každý svoju prácu. 

VETERINÁRNA KLINIKA OKAVANGO KISÁLLAT SZAKRENDELŐ

 • Adresa: 
  2900, Komárom, Športová ulica 14, Maďarsko
 • Telefón: 
  +36 34 343 306 

 • Mobil:
  +36 30 946 8862
 • Fax:
  +36 34 526 815
 • E-mail:
  komvet@t-online.hu

ORDINAČNÉ HODINY

 • Pondelok - Piatok: 
  9-12, 16-20

 • Sobota: 
  9-12
 • Nedeľa: 
  16-20